Achizitii publice

Actualizat la data de: 27/07/2023 la ora 05:08

„EDUSMART - MĂSURI INTEGRATE PENTRU STIMULAREA PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE A COPIILOR CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE DIN ORAȘUL FLĂMÂNZI, JUDEȚUL BOTOȘANI” ,cod SMIS: 139093

Program de achizitii

SERVICII DE INSTRUIRE NONFORMALA

ANUNT ATRIBUIRE SERVICII DE INSTRUIRE NONFORMALA

„MĂSURI INTEGRATE PENTRU REDUCEREA SĂRĂCIEI ȘI DEZVOLTAREA COMUNITARĂ A ORAȘULUI FLĂMÂNZI” , cod SMIS: 102976

Servicii organizare excursii copii gradinita cu insotitori (parinti)

LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALĂ, PARCARE ȘI ACCESE PIETONALE AFERENTE OBIECTIVULUI „MĂSURI INTEGRATE PENTRU REDUCEREA SĂRĂCIEI ȘI DEZVOLTAREA COMUNITARĂ A ORAȘULUI FLĂMÂNZI” , cod SMIS: 102976- INFIINȚARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL PRIN REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA GRĂDINIȚEI NR. 1, ORAȘ FLĂMÂNZI, JUDEȚUL BOTOȘANI

„MASURI PENTRU REDUCEREA NUMARULUI DE COPII SI TINERI PLASATI IN INSTITUTII PRIN FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE LA NIVELUL COMUNITATII IN ORASUL FLAMANZI, JUDETUL BOTOSANI”, COD SMIS: 130469

Servicii transport

Servicii transport

Servicii de formare profesionala acreditate ANC pentru ocupatia de Mediator social

Servicii de formare profesionala acreditate ANC pentru ocupatia de Ospatar (chelner) – vanzator in unitati de alimentatie

MĂSURI INTEGRATE DE INVESTIȚII PENTRU REVITALIZAREA ȘI REGENERAREA ORAȘULUI FLĂMÂNZI DIN JUDEȚUL BOTOȘANI, COD SMIS 125349

AMENAJARE CIMITIR NICOLAE BĂLCESCU, ORAȘ FLĂMÂNZI, JUDEȚUL BOTOȘANI

Lucrări obiectiv „Amenajare cimitir Nicolae Bălcescu, oraș Flămânzi, județul Botoșani”

CREDIT 2.000.000 LEI

ALIMENTARE CU EE DEPOZIT PRELUCRARE GUNOI DE GRAJD

MĂSURI INTEGRATE DE INVESTIȚII PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ A MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ORAȘULUI FLĂMÂNZI DIN JUDEȚUL BOTOȘANI

Servicii de realizare a unei campanii de conștientizare a utilizării transportului public si derularea unei campanii de educație rutieră, cât și de promovare a folosirii mijloacelor alternative de transport

Extinderea acoperirii teritoriale a sistemului de transport public ecologic în comun și dezvoltarea facilităților infrastructurale ce susțin utilizarea modurilor de transport nemotorizate la nivelul orașului Flămânzi, județul Botoșani

Servicii de verificare tehnica de calitate a documentelor de proiectare (  SF + elemente specifice D.A.L.I., PAC, POE, P.TH+DE+CS+LC, documentatii pentru obtinere avize prevazute in Certificatul de Urbanism ) cu verificatori tehnici atestati.

”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani”, cod SMIS 122273

Furnizare mobilier, echipamente IT și licențe software in cadrul proiectului finantat prin POR 2014-2020, avand denumirea ”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani”, cod SMIS 122273

Anunt de participare
Caiet sarcini
Formulare
Contract lot 1
Contract lot 2
Formulare F4 si F5_Lot 1
Formulare F4 si F5_Lot 2

ANUNT

Din cauza unei solicitari de clarificari primita astazi, aferenta achizitiei de dotari cu echipamente IT si licente software ( lot 1 ), autoritatea contractanta este in imposibilitatea de a da raspuns in timp util astfel incat este nevoita sa modifice data limita de depunere a ofertelor la 16.12.2022, ora 12:00.

Raspuns solicitare de clarificari Lot 1

”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani”, cod SMIS 122273

Furnizare dotari pentru atelierul de reparatii in cadrul proiectului finantat prin POR 2014-2020, avand denumirea ”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani”, cod SMIS 122273

”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani”, cod SMIS 122273

Furnizare echipamente spalatorie auto in cadrul proiectului finantat prin POR 2014-2020, avand denumirea ”Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani”, cod SMIS 122273

Servicii de proiectare si executie lucrari de alimentare cu energie electrică pentru proiectul „Sala de Sport in incinta Scolii Gimnaziale Ion Bojoi, oras Flamanzi”

Servicii de proiectare si executie lucrari de alimentare cu energie electrică pentru proiectul Școala gimnaziala Mihail Sturdza

INVESTIȚII PENTRU EDUCAȚIE, FORMARE ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPARE ÎN ORAȘUL FLĂMÂNZI PENTRU MINORITATEA ROMA ȘI ALTE GRUPURI VULNERABILE

„Eficientizare energetică și modernizare școală Tamba, orașul Flămânzi, județul Botoșani”

PROGRAM ANUAL DE ACHIZIȚII

Program de achizitii 2020

Program de achizitii 2021

Program de achizitii 2022

Program de achizitii 2023

Anexa 2 - Program de achizitii 2023

Anexa - Program de achizitii 2023

Program de achizitii proiect Axa 13_SMIS 125349

Program de achizitii proiect Eficientizare energetica primarie_SMIS 117491

Program de achizitii proiect Mobilitate urbana_SMIS 122273

Program de achizitii proiect Spatii verzi_SMIS 117802

Program de achizitii proiect Extindere Centrul de zi Flămânzi

Centralizator achizitii publice - an 2020 trim I

Centralizator achizitii publice - an 2020 trim II

Centralizator achizitii publice - an 2020 trim III

Centralizator achizitii publice - an 2020 trim IV

Centralizator achizitii publice - an 2021 trim I

Centralizator achizitii publice - an 2021 trim II

Centralizator achizitii publice - an 2021 trim III

Centralizator achizitii publice - an 2021 trim IV

Centralizator achizitii publice - an 2022 trim I