Avizier

Actualizat la data de: 05/12/2023 la ora 07:49

ANUNT
privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

Cerere racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale

Documente necesare racordare sistem de distributie gaze naturale pentru asociatie locatari/proprietari

Documente necesare racordare sistem de distributie gaze naturale pentru persoane fizice

Documente necesare racordare sistem de distributie gaze naturale pentru persoane juridice

ANUNT PRIVIND ADRESA DE E-MAIL PENTRU PRIMIREA ÎN FORMAT ELECTRONIC A DOCUMENTELOR ŞI FORMULARELOR CONF. LEGII NR. 9/2023
orasflamanzi@yahoo.com

ANUNTURI LEGEA nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNTURI

ANUNT PRIVIND DEZBATERE PUBLICA PROIECT LOCUINTE PENTRU TINERI SI LOCUINTE PENTRU SPECIALISTI

ANUNT PRIVIND ATRIBUIRE DE DENUMIRE PARCURI ORAS FLAMANZI

ANUNT PRIVIND RECRUTARE CANDIDATI-JANDARMERIA ROMANIEI PERIOADA 20.04-05.05.2023

ANUNT PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE SUBVENTIONARE A STERILIZARII CAINILOR DE RASA COMUNA SI METISILOR CU STAPAN, PE RAZA LOC. FLAMANZI

ANUNT COMUNICAT DE PRESA INSCRIERI CENTRUL MILITAR JUDETEAN BOTOSANI

ANUNT PRIVIND CAINII FARA STAPAN

ANUNT INREGISTRARE OBLIGATORIE IN BAZA DE DATE A SISTEMULUI DE GARANTIE-RETURNARE (SGR) A PRODUCATORILOR SI COMERCIANTILOR DE BAUTURI

ANUNT PRIVIND Hotărârea Guvernului nr.3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 si 2 la legea vânătorilor și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia precum și o sinteză care vizează obligațiile primarilor

ANUNT PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ATESTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI FLAMANZI, JUD. BOTOSANI

ANUNT DEZBATERE PUBLICA PROIECT HOTARARE BUGET 2023

LUNA CURĂȚENIEI 2022-ORAȘ FLĂMÂNZI

ANUNȚURI LICITAȚIE

ANUNT PUBLIC APM-ANL

CASA DE CULTURA
SCOALA CHITOVENI
C.C.I. (FOST SEDIU C.A.P.)
SCOALA PRISACANI
SCOALA POIANA
CENTRU DE AFACERI
CENTRU DE ZI-FLAMANZI
S36C-6e22020711280-001
S36C-6e22020711280-002
ANUNȚ COMBATERE AMBROZIE
Persoana desemnata privind prevenirea Covid-19
Informații privind COVID-19