Religie

Actualizat la data de: 22/03/2021 la ora 18:18

Biserica de lemn Sfântul Nicolae

            Biserica de lemn Sf. Nicolae, din satul aparținător Prisacani a fost construită în anul 1656 din bârne și acoperită cu stuf și paie, de Nicolai Stratulat, proprietarul de atunci al satului. Ulterior, biserica a avut parte de mai multe reparații de-a lungul secolelor. Planul general al bisericii este basilical, alcătuit dintr-o navă mare, cu absida răsăriteană. În capătul de apus, spre sud, se află un pridvor din furci de stejar cu pereții din scânduri. Deasupra pridvorului se înalță turla clopotniței, de formă rectangulară, cu acoperișul alcătuit dintr-o cupolă, formată din 4 planuri înclinate. Deasupra clopotniței se află o cruce mare din fier, iar în clopotniță se găsesc două clopote fără inscripții.

Biserica de lemn Sfântul Nicolae se află pe lista monumentelor istorice, cod BT – II – m – B – 02006.

 

Biserica Învierea Sfântului Lazăr, Cordun

            Această biserică se află în curtea cimitirului înființat în anul 1864 și care la acea vreme se afla la marginea satului Flămânzi, conform prevederilor legale de atunci. Inițial a fost construită pentru a servi drept capelă la cimitir, dar cu timpul devine biserică parohială. Fondatorul bisericii, Iancu Hareto, începe construcția în anul 1877, contribuind cu bani și materiale, iar locuitorii satului contribuind cu teren, cărătorie și salahorie.

            De-a lungul timpului s-au făcut mai multe reparații și restaurări al picturii din această biserică, ultima oară intervenindu-se în anii 2017-2018.

 

Biserica Pogorârea Duhului Sfânt

            Această biserică a fost construită din piatră și cărămidă între anii 1807-1813, ctitorul ei fiind boierul Teodor Balș, stăpânul moșiei Flămânzi de după anul 1804. Anul începerii construcției este atestat de inscripțiile de pe clopot: Cu vrerea lui Dumnezeu s-a făcut acest clopot a lui Teodor Balș, vel spătar, fiul răposatului Grigore Balș, Vel spătar, soția lui Rusandra, fiica luminatului Bezedeaua Mihail Racoviță la sf-ta biserică din satul Flămânzi, unde se prăznuiește Pogorârea Duhului Sfânt, anul 1807, iar anul sfințirii de următoarea inscripție: De robul lui Dumnezeu, Teodor Baloș, spătar, s-au cumpărat pentru biserica de la satul Flămânzi. 1813 iulie 10, ziua întru care s-a sfințit biserica.

            Biserica este alcătuită din pronaos, naos și altar. În partea de nord a naosului, precum și în partea de sud a altarului, are câte o nișă, una servind pentru spovedanie și una pentru veșmântar. De-a lungul timpului biserica a trecut prin mai multe reparații, dar în mare parte s-a păstrat frumusețea și arhitectura inițială.

 

Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, Flămânzi deal

Aflată în Flămânzi deal, este construită din cărămidă și piatră de către Teodor și Ruxanda Balș în anul 1827. Deasupra ușii împărătești este fixată o plăcuță cu inițialele Th. R. B. 1827.

Biserica are formă dreptunghiulară compusă din pronaos, naos și altar, făcând din tipul bisericilor moldovenești, lipsită însă de ornamente și elemente de arhitectură. Are o singură turlă la intrarea dinspre apus, iar de o parte și de alta a ușii de la intrare are câte o coloană. Bolta este susținută și întărită de două arcuri transversale la extremități, iar catapeteasma, în formă de triunghiuri armonice, frumos executată cu sculpturi de ramuri și frunze de stejar. Biserica este înconjurată cu un zid de piatră, lung de 320 m, care, în anul 1971 a fost reparat din temelie. În curtea bisericii s-a aflat cel mai vechi cimitir cunoscut al orașului.          

 

Biserica Sfântul mare mucenic Dimitrie, satul Chițoveni

            A fost construită între anii 1921-1935, pe terenul donat de inginerul Grigore Alevra. Ridicarea construcției s-a făcut cu contribuția enoriașilor, cât și a altor credincioși din împrejurimi. Planul general al bisericii este basilical, alcătuit dintr-o navă mai mare cu absidă răsăriteană și un pridvor închis în partea apuseană. Turla bisericii formează o unitate cu fațada apuseană, având acoperișul prismatic, în patru planuri egal înclinate, iar în vârf o cruce mare. Ferestrele sunt simple, în arc bizantin, fără baghete sau alte ornamente. Între anii 1997-1999 s-au făcut ultimele reparații la această biserică, iar câteva se fac chiar în perioada actuală.

 

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

                Aflată în fostul sat Poiana, construcția ei a început în anul 1993, sub conducerea preotului Petru Ștefănucă și a epitropului Mihai Budacă. A fost terminată în anul 1999, fiind sfințită în același an, la 4 iulie.

 

Biserica Sfinții Trei Ierarhi, Stahna

            Această biserică a fost construită de către preotul Constantin Patacă împreună cu enoriașii și alți ctitori. Construcția s-a făcut între anii 2000-2014, iar sfințirea a avut loc pe data de 28 septembrie 2014.