Măsuri pentru reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunității în orașul Flămânzi, județul Botoșani, ID proiect POCU/476/4/18/130469

Actualizat la data de: 05/05/2023 la ora 07:33

COMUNICAT

CONFERINTA INTERMEDIARA
PROIECT

       În data de 08 iunie 2022, va avea loc Conferinta intermediară a proiectului “Masuri pentru reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunitatii in orasul Flamanzi, judetul Botosani”, ID proiect POCU/476/4/18/130469. Evenimentul va avea loc la sediul provizoriu al Primariei Orasului Flamanzi din str. 1907, nr. 1, începând cu ora 12,00 și va marca jumătatea proiectului. În cadrul evenimentului, vor fi prezentate activităţile şi rezultatele intermediare obținute în urma implementării acestuia.

Proiectul este
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 și implementat de Orasul Flamanzi, in calitate de beneficiar,
în perioada 14.05.2020 – 13.05.2023.

Obiectivul general al proiectului este de incluziune sociala si combatere a saraciei in Orasul Flamanzi, judetul Botosani, prin cresterea accesului la servicii sociale/medicale/socio profesionale/ de formare profesionala de inalta calitate si adecvate nevoilor in cadrul unei unitati sociale multifunctionale fara componenta rezidentiala (centru de zi) dedicate copiilor.

Grupul țintă este format din copii aflati in situatii care reprezinta risc de separare de familie (cu varsta pana in 18 ani) – 230 de copii.

Principalele rezultate așteptate în urma implementării acestui proiect sunt următoarele: 230 de persoane recrutate pentru participare la activitatile din cadrul proiectului si pentru a beneficia de serviciile integrate furnizate in vederea reducerii riscului de saracie si excluziune sociala, de promovare a unei societati incluzive si de imbunatatire a calitatii vietii prin imputernicirea comunitatii si implementarea de masuri integrate; 1 program de formare (Mediator social), 5 persoane instruite si respectiv calificate in cadrul cursului
de Mediator social, 1 Centru de zi functional,
230 de copii beneficiari ai serviciilor furnizate in cadrul centrului de zi, 230 de copii acompaniati in plan educational, 230 de planuri personalizate pentru parcursul in educatie, minim 150 copii participanti la serii de instruire nonformala pentru promovarea unui stil de viata sanatos; minim 150 copii participanti la serii de instruire nonformala cu privire la efectele nocive ale consumului de droguri/alcool, minim 180 de participanti la seminarii pentru promovarea respectului pentru diversitate, 1 Consiliu al Juniorilor alcatuit, 1 retea de 30 de copii implicati in activitati de voluntariat in cadrul comunitatii pentru cresterea gradului de incluziune sociala, 6 evenimente specifice organizate pentru constientizarea opiniei publice cu privire la drepturile si nevoile copiilor, 90 de participanti la evenimentele de constientizare/informare, minim 18 sesiuni de educatie parentala, 10 serii de instruire nonformala in domeniul TIC, 10 serii de instruire nonformala pentru comunicarea in limba engleza, 1 serie de curs ANC pentru calificarea “Ospatar”.

Valoarea
totală a proiectului este de  4.420.160,61  lei, din
 care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4.331.757,39 lei.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitătile proiectului va rugam sa vizitati pagina de facebook a proiectului accesand urmatorul link: https://www.facebook.com/Proiect-412-Fl%C4%83m%C3%A2nzi-Cod-SMIS-130469-100732271845345 sau sa va adresati direct echipei proiectului la adresa de e-mail: orasflamanzi@yahoo.com

 

Manager Proiect/Reprezentant

Silvia Lisan,

tel: 0745 256 508

 

e-mail: lisansilvia@yahoo.com