Revitalizarea spațiului urban din orașul Flămânzi prin reconversia și refuncționalizarea terenurilor și a spațiilor neutilizate și degradate, cod smis 117802

Actualizat la data de: 13/06/2023 la ora 07:53

COMUNICAT DE PRESA DEMARARE PROIECT

Anunț finalizare proiect „Revitalizarea spaţiului urban din oraşul Flămânzi prin reconversia și refuncţionalizarea terenurilor și a spațiilor neutilizate şi degradate”, Cod SMIS: 117802

UAT ORAȘUL FLĂMÂNZI, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 2204/23.05.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru programul operațional Regional 2014-2020 (AM POR) a încheiat proiectul ”Revitalizarea spaţiului urban din oraşul Flămânzi prin reconversia și refuncţionalizarea terenurilor și a spațiilor neutilizate şi degradate”, Cod SMIS: 117802.

Proiectul a fost finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, sesiunea de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni.

Scopul proiectului a fost îmbunătățirea estetică a spațiului locativ și a calității vieții populației orașului Flămânzi, pe fondul integrării în circuitul public a 5 terenuri neutilizate și abandonate prin transformarea acestora în spații verzi.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

Dezvoltarea zonelor de spatii verzi, recreare si petrecere a timpului liber pentru populaţia oraşului Flămânzi, prin refuncţionalizarea unei suprafeţe de 11.208 mp, aferenta a 5 terenuri degradate şi neutilizate.

Ø  Asigurarea funcţiunilor estetice şi recreative ale spaţiilor verzi nou create prin dotarea şi echiparea cu mobilier urban, elemente constructive şi facilităţi adecvate.

Ø  Îmbunătăţirea gradului de siguranţă si acces la informaţii şi comunicare rapidă a populaţiei în cadrul zonelor vizate de proiect, prin echiparea cu sisteme de supraveghere performante şi reţele WI-FI inteligente.

Ø  Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi locomotorii în spatiile publice de recreare create prin proiect prin adaptarea infrastructurii la nevoile speciale ale acestora.

     Rezultate obținute prin finalizarea proiectului sunt reprezentate de reconversia funcțională a cinci terenuri neutilizate și degradate în spații verzi cu facilități recreative pentru populația locală, echiparea lor cu mobilier urban având atât o funcție decorativă, cât și una funcțională, precum și adaptarea infrastructurii la nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități. Implementarea proiectului a contribuit la creșterea suprafeței de spații verzi de la nivelul Orașului Flămânzi cu 11.208 mp, iar impactul investiției la nivelul localității/regiunii este reflectat asupra mediului și a sănătății populației prin atenuarea poluării și creșterea calității vieții, având totodată efect la nivel economic, ca urmare a creșterii atractivității zonei.

Valoarea totală a proiectului este de 5.038.185,24 lei din care 3.977.916,49 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar 1.060.268,75 lei reprezintă contribuția națională.

Perioada de implementare: 13.06.2016 – 30.06.2023.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (https://www.facebook.com/inforegio.ro).

                                                            UAT ORAȘUL FLĂMÂNZI

Oraș Flămânzi, Str. Dumitru Iov, nr. 284, județul Botoșani,

cod poștal 717155, România

Telefon/Fax:
0231552351 / 0231552626

Adresă
e-mail:
orasflamanzi@yahoo.com

Persoană
de contact: OLOERIU ELENA, manager proiect

Text Box: Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020