Regulamente

Actualizat la data de: 26/05/2022 la ora 05:59

Regulament local de urbanism al orasului Flamanzi + PUG

Actualizat la data de 11.01.2021

Regulament privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Regulament local de implicare a publicului in eloborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare

Regulament consiliul local

Actualizat la data de 05.04.2021

Regulament atribuire prin licitatie locuri parcare

Actualizat la data de 11.01.2021

Regulament sistem de parcare cu plata

Actualizat la data de 11.01.2021

Regulament serviciu paza si ordine

Actualizat la data de 11.01.2021

Regulament ordine interioara

Actualizat la data de 31.01.2021

Regulament privind finantari nerambursabile activitati nonprofit interes local

Actualizat la data de 15.04.2021

Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate

Actualizat la data de 11.01.2021

Dispozitie desemnare persoane responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020

Actualizat la data de 11.01.2021

Dispozitie privind aprobarea Planului de integritate, la nivelul Primariei orasului Flamanzi pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020

Actualizat la data de 11.01.2021

Regulament de organizare și funcționare a „Centrului de ingrijire de zi” pentru copiii aflați în situații de risc în orașul Flămânzi, jud. Botoșani

Actualizat la data de 11.01.2021

Regulament privind regimul atribuirii contractelor de vânzare, concesiune, închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului privat al orașului Flămânzi precum și darea în administrare și în folosirea gratuită a bunurilor ce aparțin domeniului privat al orașului Flămânzi

Actualizat la data de 11.01.2021

Regulament privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafeței de 117 ha pășune(pajiște permanent) aflată în proprietatea privată a orașului Flămânzi

Actualizat la data de 01.03.2021