Cultură

Actualizat la data de: 22/03/2021 la ora 18:19

Monumentul comemorativ al Răscoalei din 1907

Monumentul a fost realizat de către sculptorul Gavril Covalschi și a fost dezvelit în anul 1977, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la răscoală. Monumentul se află în centrul localității, în apropiere de Primărie. În partea dreaptă a monumentului a fost amplasat un basorelief de bronz în care sunt reprezentați țărani desculți sau cu opinci în picioare alergând și având în mâini coase, furci și topoare. Alți țărani sunt reprezentați cu pumnii strânși spre cer.

 Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la Răscoala țăranilor din Flămânzi, la 10 februarie 2007, au avut loc în oraș manifestări comemorative ce au marcat acest eveniment. Un sobor de preoți în frunte cu pr. Nicolae Crăciun, protopop de Hârlău, a oficiat o slujbă de sfințire a apei și o slujbă de parastas a participanților la răscoală care au murit în urmă cu 100 ani în întreaga țară. La aceste festivități au participat personalități locale, județene și centrale. A fost evocat momentul Răscoalei din 1907. Cu acest prilej, a fost dezvelită și sfințită o placă comemorativă de marmură, care marchează 100 de ani de la Răscoala țăranilor din Flămânzi, placă ce a fost așezată pe monumentul țăranilor aflat în centrul localității. Pe placa comemorativă au fost înscrise următoarele cuvinte: 1907-2007. „Astăzi, când veacul se rotunjește deasupra amintirii de jertfă a bunilor și străbunilor noștri, ridicăm cerului rugă în semn de respect pentru cei de ieri și de bună recunoaștere pentru cei de mâine”. Comandor aviator, Dumitru Berbunschi.

 

Monumentul dedicat Eroilor din Războiul pentru Independență

            A fost ridicat în anul 1912, iar dezvelirea lui a avut loc în același an, la data de 18 august. La eveniment au participat populația din Flămânzi și satele vecine, dar și ostașii Regimentului 37 Infanterie, conduși de locotenent-colonelul Constantin Petala. În anul 1922 sub îngrijirea unui comitet, alcătuit din Constantin Maxim-învățător, Toma Săvescu-preot și Ioan Gheorghe Cucu-preceptor, a fost montată pe monument o placă pe care au fost scrise numele eroilor căzuți în Războiul pentru Independență, Războiul balcanic și Primul Război Mondial. Monumentul a fost restaurat mai întâi în anul 1995, apoi în anul 2015, printr-un proiect al primăriei, cu fonduri europene.

           

Muzeul Țăranului

Casa de cultură