Documente Tip

Actualizat la data de: 02/11/2023 la ora 11:35

DOCUMENTE TIP STARE CIVILA

DECLARATIE DE CASATORIE

DOCUMENTE TIP TAXE SI IMPOZITE LOCALE

Declaratie fiscala impozit cladiri PF

Declaratie fiscala impozit teren PF

Declaratie fiscala impozit cladiri PJ

Declaratie fiscala impozit teren PJ

Decizie impunere taxa reclama si publicitate

Decizie impunere taxa afisaj

Declaratie fiscala impozit mijloace de transport

Declaratie scoatere evidenta mijloace de transport

Cerere eliberare certificat atestare fiscala PJ

Cerere eliberare certificat atestare fiscala PF

Declaratie impunere canalizare utilizatori casnici

Declaratie impunere canalizare utilizatori non - casnici

Declaratie impunere salubrizare utilizatori casnici

Declaratie impunere salubrizare utilizatori non - casnici

DOCUMENTE TIP URBANISM

Cerere eliberare CERTIFICAT DE ATESTARE A EDIFICARII-EXTINDERII CONSTRUCTIEI

Cerere emitere certificat de urbanism

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire-desfiintare

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Aut. de constructie - F12

Cerere prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism -F7

Cerere privind eliberare certificat nomenclatura stradala

Cerere privind desemnare reprezentant comisie receptie lucrari

Cerere privind eliberarea aut. racordare utilitati

Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor -F13

Comunicare privind incheierea executiei lucarilor - F15

Declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire

Acte necesare urbanism

DOCUMENTE TIP-ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cerere acordare
AJUTOR DE URGENȚĂ

Cerere acordare
AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE

Cerere acordare
ALOCAȚIE DE STAT

Cerere acordare
INDEMNIZAȚIE CREȘTERE DE COPIL

Cerere acordare
STIMULENT EDUCAȚIONAL (tichet social pentru grădiniță)

Cerere acordare
SUSȚINEREA FAMILIEI

Cerere acordare
VENIT MINIM GARANTAT

Cerere acordare
VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

DOCUMENTE REGISTRUL AGRICOL

Declaratie pentru completarea registrului agricol