urbanism

Actualizat la data de: 27/11/2023 la ora 07:05

ANUNȚ IMPORTANT!

ANUNȚ PRIVIND PERIOADA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI RABLA LOCAL

AFM - PROGRAMUL PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE

Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Primăria Oraşului Flămânzi a depus în data de 21.04.2023, cererea de înscriere la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program inițiat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Obiectul Programului

Obiectul Programului constă în finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru Mediu acordată pentru autovehiculul uzat având o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricației, în schimbul predării acestuia spre casare la un colector autorizat .

Cuantumul finanțării și condițiile de acordare a acesteia

AFM acordă stimulentul pentru casare, cu titlu de finanțare, fără a depăși suma de 2.400 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.

UAT Flămânzi acordă stimulentul pentru casare, cu titlu de finanțare, fără a depăși suma de 600 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.

TOTAL STIMULENT OFERIT PENTRU UN AUTOTURISM CASAT – 3.000 lei

Etapele Programului

 1. publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanțare, a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanți și a sumelor alocate;
 2. depunerea cererilor de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 11 din Ghidul de finanţare de către UAT în aplicația dedicată;
 3. publicarea rezultatelor analizei și încheierea contractelor de delegare;
 4. publicarea listei UAT care au încheiat contracte de delegare;
 5. publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții de finanțare și a sumelor alocate;
 6. înscrierea în aplicație a solicitanților de finanțare care au domiciliul în raza UAT din lista menționată la pct. 4 în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare;
 7. transmiterea de către AFM a solicitărilor de finanțare către UAT, pe baza înscrierilor efectuate potrivit pct. 6;
 8. derularea Programului conform procedurilor interne adoptate de UAT;
 9. monitorizarea proiectelor.

În acest moment ne aflăm în etapa în care UAT Flămânzi s-a înscris în program și a solicitat finanțare pentru casarea a 500 de autovehicule şi a semnat contractual de delegare cu AFM.

Pentru a se putea înscrie în program toate persoanele vor avea obligația să se înscrie în platforma AFM.

CE CRITERII TREBUIE INDEPLINITE DE PERSOANELE CE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

Este considerat eligibil solicitantul de finanțare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a UAT Flămânzi; (BI, CI);
 2. b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale Primăriei oraşului Flămânzi, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale; (Fișă patrimoniu bunuri mobile și cartea de identitate a autovehiculului)

În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024.

În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la delegat și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului. (Acordul scris al coproprietarilor)

 1. c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare; (certificate fiscale)
 2. d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program; (declarație pe propria răspundere);
 3. e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă; (cazier judiciar)
 4. f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare; (angajament scris)
 5. g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare. (declarație pe propria răspundere)

CE CRITERII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ AUTOTURISMUL PENTRU CARE SE SOLICITĂ CASAREA

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. a) este înregistrat în evidențele fiscale ale delegatului (Orasul Flămânzi);
 2. b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 3. c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 4. d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

IMPORTANT

Înscrierile proprietarilor de autovehicule care solicită finanțare, se vor face pe platforma dedicată pusă la dispoziție de AFM.

Platforma de înscriere pentru solicitanți, va fi deschisă după validarea contractului de finanțare dintre AFM și Primăria orasului Flămânzi. Vom reveni cu anunț public la deschiderea sesiunii de înscrieri.

Vor beneficia de finanțare solicitanții ce se înscriu în platforma dedicată a AFM și îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

GHID DE FINANȚARE

PROCEDURA INTERNA

ANUNȚ IMPORTANT!

COMPLETARE ONLINE

ANUNŢ PUBLIC privind obligativitatea înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

DESCĂRCARE FORMAT FIZIC FORMULARE

Formular_inscriere_in_registrul_de_evidenta_a_sistemelor_individuale_-_EPURARE_(statii)

Formular_inscriere_in_registrul_de_evidenta_a_sistemelor_individuale-_COLECTARE_(fose)

LISTA CERTIFICATE URBANISM ȘI AUTORIZAȚII CONSTRUIRE/DESFIINȚARE 2021

1. LISTA 19.05.2021

2. LISTA 02.06.2021

3. LISTA 05.07.2021

4. LISTA 23.08.2021

5. LISTA 02.09.2021

6. LISTA 01.10.2021

7. LISTA 08.11.2021

8. LISTA 02.12.2021

9. LISTA 03.01.2022

LISTA CERTIFICATE URBANISM ȘI AUTORIZAȚII CONSTRUIRE/DESFIINȚARE 2022

1. LISTA 22.02.2022 -IANUARIE

2. LISTA 03.03.2022 -FEBRUARIE

3. LISTA 13.04.2022 -MARTIE

4. LISTA 03.05.2022 -APRILIE

5. LISTA 14.06.2022 -MAI

6. LISTA 07.07.2022 -IUNIE

7. LISTA 02.08.2022 -IULIE

8. LISTA 09.09.2022 -AUGUST

9. LISTA 18.10.2022 -SEPTEMBRIE

10. LISTA 02.11.2022 -OCTOMBRIE

11. LISTA 08.12.2022 -NOIEMBRIE

12. LISTA 04.01.2023 -DECEMBRIE

LISTA CERTIFICATE URBANISM ȘI AUTORIZAȚII CONSTRUIRE/DESFIINȚARE 2023

1. LISTA 02.03.2023 -IANUARIE - FEBRUARIE

2. LISTA 03.04.2023 -MARTIE

3. LISTA 02.05.2023 -APRILIE

4. LISTA 08.06.2023 -MAI

5. LISTA 06.07.2023 -IUNIE

6. LISTA 18.08.2023 -IULIE

7. LISTA 04.09.2023 -AUGUST

8. LISTA 24.10.2023 -SEPTEMBRIE

9. LISTA 07.11.2023 -OCTOMBRIE

ANUNȚURI ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

1. ANUNT INTENTIE ACTUALIZARE PUG

Actualizat la data 31.12.2021

2. ANUNT ETAPA 2 - STUDII DE FUNDAMENTARE - ACTUALIZARE PUG

Actualizat la data 12.12.2022

3. ANUNT ETAPA 3 - CONSULTAREA PUBLICULUI

Actualizat la data 25.07.2023

4. PV DEZBATERE PUBLICĂ 25.08.2023

Actualizat la data 25.08.2023

ANUNȚURI

1. ANUNT CONSULTARE PUZ OPREA GHEORGHE

Actualizat la data 03.06.2021

2. MINUTA DEZBATERE PUBLICA 17.06.2021 PUZ OPREA GHEORGHE

Actualizat la data 17.06.2021

3. RAPORT INFORMARE PUZ OPREA GHEORGHE

Actualizat la data 02.07.2021

4. ANUNT INTENTIE PUZ CENTRU DE PERMANENTA

Actualizat la data 05.07.2021

5. ANUNT CONSULTARE PUZ CENTRU DE PERMANENTA

Actualizat la data 03.08.2021

6. MINUTA DEZBATERE PUBLICA 16.08.2021 PUZ CENTRU DE PERMANENTA

Actualizat la data 16.08.2021

7. RAPORT INFORMARE PUZ CENTRU DE PERMANENTA

Actualizat la data 06.09.2021

8. ANUNT INTENTIE PUZ SC OVISIM IMPEX SRL

Actualizat la data 13.01.2023

9. ANUNT CONSULTARE PUZ SC OVISIM IMPEX SRL

Actualizat la data 31.01.2023

10. MINUTA DEZBATE PUBLICA 13.02.2022 PUZ SC OVISIM IMPEX SRL

Actualizat la data 13.02.2023

11. RAPORT INFORMARE PUZ SC OVISIM IMPEX SRL

Actualizat la data 27.02.2023

12. ANUNT INTENTIE PUZ CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI SI SPECIALISTI

Actualizat la data 11.04.2023

13. ANUNT CONSULTARE PUZ CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI SI SPECIALISTI

Actualizat la data 28.04.2023

14. MINUTA DEZBATERE PUZ CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI SI SPECIALISTI

Actualizat la data 15.05.2023

15. ANUNT INTENTIE PUZ SC RAPID AURORA SRL

Actualizat la data 26.05.2023

16. ANUNT CONSULTARE PUZ SC RAPID AURORA SRL

Actualizat la data 09.06.2023

17. ANUNT INTENTIE ELABORARE PUZ PARC FOTOVOLTAIC

Actualizat la data 16.08.2023

18. ANUNT ELABORARE PUZ PARC FOTOVOLTAIC

Actualizat la data 31.08.2023

19. RAPORT INFORMARE PUZ PARC FOTOVOLTAIC

Actualizat la data 11.09.2023

20. ANUNT INTENTIE ELABORARE PUZ SC SOLUTION BM INVEST SRL

Actualizat la data 19.09.2023

21. ANUNT ELABORARE PUZ SC SOLUTION BM INVEST SRL

Actualizat la data 06.10.2023